Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Coinneamhan Bùird

Tha Coimiseanairean a' suidhe mar Bhòrd gus poileasaidhean a shuidheachadh agus co-dhùnadh air tagraidhean ioma-fhillte. Tha Coinneamhan Bùird gu h-àbhaisteach gan cumail a h-uile 6 seachdainean.

Gnàth-riaghailtean co-cheangailte ri Giùlain Choinneamhan.

Is iad na cinn-latha airson coinneamhan Bùird ann an 2021

Cinn-latha                                                                                             Paipearan a’ Bùird        

 4 Gearran                                                                                               Paipearan a’ Bùird                Geàrr-chunntas

4 Mart (sònraichte)                                                                                 Paipearan a’ Bùird               Geàrr-chunntas

18 Mart                                                                                                     Paipearan a’ Bùird               Geàrr-chunntas

13 An Cèitean                                                                                          Paipearan a’ Bùird        

24 An t-Ògmhios                                                                                     Postponed - new date TBC       

10 Lùnastal                                                                                               Paipearan a’ Bùird

20 An Dàmhair                                                                                         Paipearan a’ Bùird

3 An Dùbhlachd                                                                                       Paipearan a’ Bùird               Geàrr-chunntas

 

2020

Cinn-latha                                                                                             Paipearan a’ Bùird             

6 Gearran                                                                                                                                                 Geàrr-chunntas

19 Mart                                                                                                     Paipearan a’ Bùird              Geàrr-chunntas

5 An Cèitean                                                                                                                                           Geàrr-chunntas

14 An Cèitean                                                                                          Paipearan a’ Bùird              Geàrr-chunntas

25 An t-Ògmhiosfir                                                                                  Paipearan a’ Bùird             Geàrr-chunntas

30 An t-Ògmhiosfir                                                                                  Clàr-deasbaid

24 Lùnastal                                                                                                Paipearan a’ Bùird             Geàrr-chunntas                          

20 An Dàmhair                                                                                          Paipearan a’ Bùird             Geàrr-chunntas

3 An Dùbhlachd                                                                                         Paipearan a’ Bùird             Geàrr-chunntas

                                   

 

Board Meetings in 2022.

DateDetailsPapersMinutes
12 January 2022Closed Special Meeting
08 February 2022Board MeetingPapers PDF 2MBMinutes PDF 829kB
31 March 2022Board MeetingPapers PDF 3.9MBMinutes PDF 168kB
12 May 2022Board MeetingPapers PDF 3.7MBMinutes PDF 177kB
29 June 2022Board MeetingPapers PDF 1.7MBMinutes PDF 197kB
18 August 2022Board MeetingPapers PDF 3.1MBMinutes PDF 213kB
26 September 2022Strategy Meeting
27 September 2022Board MeetingPapers PDF 2.7MB
26 October 2022Strategy Meeting (Provisional)
30 November 2022Board Meeting

Board Meetings in 2021.

DateDetailsPapersMinutes
04 February 2021Board MeetingPapers PDF 1.3MBMinutes PDF 198kB
04 March 2021Special MeetingPapers PDF 787kBMinutes PDF 164kB
18 March 2021Board MeetingPapers PDF 1.4MBMinutes PDF 191kB
13 May 2021Board MeetingPapers PDF 2.3MBMinutes PDF 198kB
20 May 2021Closed Special Meeting
03 June 2021Closed Special Meeting
08 June 2021Closed Special Meeting
24 June 2021Cancelled
22 July 2021Closed Special Meeting
10 August 2021Board MeetingPapers PDF 2.2MBMinutes PDF 179kB
15 September 2021Closed Special Meeting
20 October 2021ExternalPapers PDF 1.9MBMinutes PDF 196kB
03 December 2021Board MeetingPapers PDF 2MBMinutes PDF 192kB

Board Meetings in 2020.

DateDetailsPapersMinutes
06 February 2020Board MeetingMinutes PDF 169kB
19 March 2020Board MeetingPapers PDF 1MBMinutes PDF 162kB
05 May 2020Minutes PDF 113kB
14 May 2020Papers PDF 3.3MBMinutes PDF 144kB
25 June 2020Papers PDF 2.2MBMinutes PDF 172kB
30 June 2020Agenda PDF 76kB
24 August 2020Board MeetingPapers PDF 1.1MBMinutes PDF 182kB
20 October 2020ExternalPapers PDF 779kBMinutes PDF 151kB
03 December 2020Board MeetingPapers PDF 1.1MBMinutes PDF 199kB

Board Meetings in 2019.

DateDetailsPapersMinutes
09 May 2019Board MeetingMinutes PDF 1.1MB

Board Meetings in 2018.

DateDetailsPapersMinutes
10 May 2018Board MeetingMinutes PDF 1.2MB

Board Meetings in 2017.

DateDetailsPapersMinutes
03 May 2017Board MeetingMinutes PDF 147kB

Board Meetings in 2016.

DateDetailsPapersMinutes
04 May 2016Board MeetingMinutes PDF 299kB

 

 

 

© Crofting Commission 2022Site MapSite by Plexus.