Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Màiri NicChoinnich

Coimiseanair Taghte

Clàr Ùidhean: 

Tiodhlacan is Aoigheachd: Chan eil

Pàigheadh: Coimiseanair, Coimisean na Croitearachd, Torran B&B, Murchison Law Viewing Agent, Crofting.

Dreuchdan co-cheangailte eile: Chan eil

Cunnraidhean: Chan eil

Taigh, Fearann is Togalaichean: 7A Loggie; Taigh, Fearann is Togalaichean,  5 Loggie; Taigh, Fearann is Togalaichean, 8 & 10 Loggie.

Co-roinnean is Tèarainteachdan: Chan eil

Ùidhean Neo-ionmhasail:  Member of North Country Cheviot Society & Luing Society

Cosgaisean Taghaidh: £43.78

Chiad Aithris Dèante: 10/04/17

Atharraichte mu dheireadh:

 

 

© Crofting Commission 2023Site MapSite by Plexus.