Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Iain M MacÌomhair

Coimiseanair Taghte

Clàr Ùidhean:

Tiodhlacan is Aoigheachd: Chan eil

Pàigheadh: Coimiseanair, Coimisean na Croitearachd; Stornoway Trust.

Dreuchdan co-cheangailte eile: Chan eil 

Cunnraidhean: Chan eil

Taigh, Fearann is Togalaichean: 23 Laxay

Co-roinnean is Tèarainteachdan: Chan eil

Ùidhean Neo-ionmhasail: Chan eil

Cosgaisean Taghaidh: Chan eil

Chiad Aithris Dèante: 04/05/17

Atharraiche mu Dheireadh: 

 

© Crofting Commission 2023Site MapSite by Plexus.