English
01463 663439

Trèigsinn gabhaltas croite

Tha a’ chòir aig croitear an gabhaltas croite aige a thoirt air ais don uachdaran. Feumaidh iad fios bliadhna a thoirt don uachdaran ann an sgrìobhadh,  agus bidh an trèigsinn èifeachdach bho Dhòmhnach Caingheis (28 Cèitean) no Fèill Mhàrtainn (28 Samhain).

Regulatory Forms and Guidance - Renunciation

Trèigsinn gabhaltas croite

Common Grazings Regulations Consultation

We're consulting on new draft Common Grazings Regulations. More details can be found under Common Grazings/Regulated Common Grazings.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus