English
01463 663439

Trèigsinn gabhaltas croite

Tha a’ chòir aig croitear an gabhaltas croite aige a thoirt air ais don uachdaran. Feumaidh iad fios bliadhna a thoirt don uachdaran ann an sgrìobhadh,  agus bidh an trèigsinn èifeachdach bho Dhòmhnach Caingheis (28 Cèitean) no Fèill Mhàrtainn (28 Samhain).

Regulatory Forms and Guidance - Renunciation

Trèigsinn gabhaltas croite

Crofting Commission Governance Action Plan

You can view a copy of our Governance Action Plan published on 20 June 2017 in response to the recent audit of our Governance arrangements.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus