English
01463 663439

Trèigsinn gabhaltas croite

Tha a’ chòir aig croitear an gabhaltas croite aige a thoirt air ais don uachdaran. Feumaidh iad fios bliadhna a thoirt don uachdaran ann an sgrìobhadh,  agus bidh an trèigsinn èifeachdach bho Dhòmhnach Caingheis (28 Cèitean) no Fèill Mhàrtainn (28 Samhain).

Regulatory Forms and Guidance - Renunciation

Trèigsinn gabhaltas croite

AOL Email Resolved

The issue regarding contacting aol email addresses has been resolved. Thanks for your patience while aol resolved the problem.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus