English
01463 663439

Ath-ghabhail

Is e ath-ghabhail a chanar ris an rèiteachadh nuair a cheadaicheas neach-gabhail croite do neach eile (ris an canar fo-neach-gabhail) pàirt den chroit aca no a' chroit gu lèir obrachadh agus/no na roinnean san ionaltradh choitcheann, airson ùine stèidhichte.

  1. chan eil ath-ghabhail air a' chroit agad a' toirt buaidh air còir gabhaltais neach-gabahil
  2. feumaidh ath-ghabhail de chòrr air deich bliadhna aonta bhon uachdaran
  3. chan eil ath-ghabhail a' toirt oirbh ur croit a chlàradh le Gleidheadair Chlàran na h-Alba.

Ath-ghabhail

AOL Email Resolved

The issue regarding contacting aol email addresses has been resolved. Thanks for your patience while aol resolved the problem.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus