English
01463 663439

Ath-ghabhail

Is e ath-ghabhail a chanar ris an rèiteachadh nuair a cheadaicheas neach-gabhail croite do neach eile (ris an canar fo-neach-gabhail) pàirt den chroit aca no a' chroit gu lèir obrachadh agus/no na roinnean san ionaltradh choitcheann, airson ùine stèidhichte.

  1. chan eil ath-ghabhail air a' chroit agad a' toirt buaidh air còir gabhaltais neach-gabahil
  2. feumaidh ath-ghabhail de chòrr air deich bliadhna aonta bhon uachdaran
  3. chan eil ath-ghabhail a' toirt oirbh ur croit a chlàradh le Gleidheadair Chlàran na h-Alba.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus