English
01463 663439

Ath-ghabhail

Is e ath-ghabhail a chanar ris an rèiteachadh nuair a cheadaicheas neach-gabhail croite do neach eile (ris an canar fo-neach-gabhail) pàirt den chroit aca no a' chroit gu lèir obrachadh agus/no na roinnean san ionaltradh choitcheann, airson ùine stèidhichte.

  1. chan eil ath-ghabhail air a' chroit agad a' toirt buaidh air còir gabhaltais neach-gabahil
  2. feumaidh ath-ghabhail de chòrr air deich bliadhna aonta bhon uachdaran
  3. chan eil ath-ghabhail a' toirt oirbh ur croit a chlàradh le Gleidheadair Chlàran na h-Alba.

Ath-ghabhail

New Assessors Panel

Many thanks to everyone who took the time to came along to our Roadshows. Remember applications for the role of Assessor must be returned to the Commission by 8 January. If you would like to know more about the role of an Assessor feel free to get in touch, we'd be delighted to hear from you. T:01463 663439 E:info@crofting.scotland.gov.uk

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus