English
01463 663439

Ath-ghabhail

Is e ath-ghabhail a chanar ris an rèiteachadh nuair a cheadaicheas neach-gabhail croite do neach eile (ris an canar fo-neach-gabhail) pàirt den chroit aca no a' chroit gu lèir obrachadh agus/no na roinnean san ionaltradh choitcheann, airson ùine stèidhichte.

  1. chan eil ath-ghabhail air a' chroit agad a' toirt buaidh air còir gabhaltais neach-gabahil
  2. feumaidh ath-ghabhail de chòrr air deich bliadhna aonta bhon uachdaran
  3. chan eil ath-ghabhail a' toirt oirbh ur croit a chlàradh le Gleidheadair Chlàran na h-Alba.

Ath-ghabhail

Applications to the Commission

We are currently dealing with high volumes of applications to the Commission. As a result, we may not be able to acknowledge receipt of your application within our usual 5-day period. We apologise for this and appreciate your patience.

Looking for information? Have you tried the Register of Crofts online.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2018Site MapSite by Plexus.