English
01463 663439

Ath-thòiseachadh

Feumaidh Uachdaran croite air a bheil neach-gabhail agus a tha airson fearann a ghluasad bho ghabhaltas croite, tagradh a dhèanamh gu Cùirt an Fhearainn ann an Alba. Canar ath-thòiseachadh ris an seo, agus tha an aon bhuaidh aige ri di-chroiteadh.

Ath-thòiseachadh

Are you a new entrant?

Not sure where to go for guidance on crofting matters? You will find a link to a range of people/organisations that may be able to assist on the Regulatory Applications page of this website.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus