English
01463 663439

Ath-thòiseachadh

Feumaidh Uachdaran croite air a bheil neach-gabhail agus a tha airson fearann a ghluasad bho ghabhaltas croite, tagradh a dhèanamh gu Cùirt an Fhearainn ann an Alba. Canar ath-thòiseachadh ris an seo, agus tha an aon bhuaidh aige ri di-chroiteadh.

Ath-thòiseachadh

Office Closure - our office will be closed for training purposes on Friday 24 November.

The Crofting Commission will be appointing a new panel of Assessors in Spring 2018. If you are part of a crofting community and want to be more involved join us at a crofting roadshow near you to find out more about the role of Assessors and a general update on Commission activities.
TIME: 7:30 - 9pm
DATES/VENUES:

21 November - Busta House Hotel, Brae, Shetland

22 November - Rogart Hall, Rogart

29 November - Falls of Lora Hotel, Connel

30 November - Nevis Centre, Fort William

4 December - Dark Island Hotel, Benbecula

5 December - Caladh Inn Hotel, Stornoway

6 December - Gairloch Village Hall, Gairloch

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus