English
01463 663439

An Clàr Chroitean (ROC)

’S e liosta phoblach de chroitean a th’ anns an ROC, anns a bheil fiosrachadh bunaiteach mun chroit agus na daoine co-cheangailte ris. Thoiribh an aire gur e roinnean ionaltraidh a th’ ann an cuid de chroitean aig nach eil fearann croite àiteachais co-cheangailte riutha. Tha dìreach còrr air 20,500 croit air Clàr Chroitean a’ Choimisein (ROC) le luchd-gabhail air 72% dhiubh agus an còrr ann an sealbh. 

Chan eil fiosrachadh mu chrìochan chroitean no mapaichean air a’ Chlàr Chroitean (ROC) oir tha am fiosrachadh seo air a chumail le Clàran na h-Alba.

Bidh am fiosrachadh a tha air ROC air-loidhne air ùrachadh gach 24 uair a thìde. Tha e cudromach a bhith mothachail ge-tà nach tachair cuid de na h-atharrachaidhean sa bhad mar thoradh air loidhnichean-tìm air an òrdachadh le Reachdas Croitearachd,  agus bhiodh iad sin air am mìneachadh ann an litir co-dhùnaidh buntainneach sam bith a dheigheadh a-mach.

Ma tha sibh den bheachd nach eil cuid den fhiosrachadh ceart, feuch gun cuir sibh fios thugainn le bhith a’ lìonadh foirm iomchaidh no cuiribh fios thugainn aig info@crofting.scotland.gov.uk  No air an làimh eile, faodaidh sibh sgrìobhadh thugainn aig an t-seòladh gu h-ìosal. 

Rannsaich an ROC

 

Deemed crofts

An Clàr Chroitean (ROC)

Applications to the Commission

We are currently dealing with high volumes of applications to the Commission. As a result, we may not be able to acknowledge receipt of your application within our usual 5-day period. We apologise for this and appreciate your patience.

Looking for information? Have you tried the Register of Crofts online.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2018Site MapSite by Plexus.