English
01463 663439

Cruthachadh croit ùr

Ma tha an Coimisean den bheachd gu bheil e gu math a' phobaill agus gum biodh buannachdan sòisealta is eaconamach na lùib, faodaidh fearann a-nios a bhith air ainmeachadh mar fhearann croite, an taobh a-staigh nan sgìrean croitearachd làithreach no ann an àiteachan ainmichte ùra do chroitearachd, agus is iadsan:

  1. sgìre riaghaltais ionadail na Gàidhealtachd a tha taobh a-muigh nan sgìrean croitearachd làithreach
  2. sgìre riaghaltais ionadail Mhoireibh
  3. sgìre riaghaltais ionadail Earra-Ghàidheal is Bhòid, paraistean Cheann a' Gharaidh, Bòd a Tuath agus Baile Bhòid
  4. sgìre riaghaltais ionadail Shiorrachd Inbhir Àir a Tuath, eileanan Arainn (a' gabhail a-steach Eilean Mo Laise agus Plada), Cumaradh Beag agus Cumaradh Mòr.

Feuch gun dèan sibh cinnteach gun cuir sibh a-steach ur foirm Tagradh Clàraidh bho Chlàran na h-Alba (RoS) còmhla ris an tagradh agaibh, ma bhios feum air. 

Cruthachadh croit ùr

New Assessors Panel

Many thanks to everyone who took the time to came along to our Roadshows. Remember applications for the role of Assessor must be returned to the Commission by 8 January. If you would like to know more about the role of an Assessor feel free to get in touch, we'd be delighted to hear from you. T:01463 663439 E:info@crofting.scotland.gov.uk

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus