English
01463 663439

Cuiribh fios thugainn

Fòn: 01463 663439

Post-d: info@croftingscotland.gov.uk

Tha an oifis fosgailte bho 8.30m gu 5f Diluain gu Diardaoin agus bho 8.30m gu 4.30f Dihaoine. 

Tha an Coimisean a’ cur fàilte air litrichean ann an Gàidhlig.  

Tadhal air a' Choimisean ann an Taigh a' Ghlinne Mhòir

Gus an ìre seirbheis as fheàrr a sholarachadh, tha e deatamach àm a chlàradh (01463 663439) mus tadhail sibh oirnn gus am faic sibh an t-oifigear a tha a' frithealadh na sgìre agaibh, agus gum bi am fiosrachadh riatanach aca ri làimh airson ur ceistean a fhreagairt. 

Cànan Soidhnigidh Bhreatainn

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu bhrath a chur thugainn a' cleachdadh seirbheis eadar-mhìneachaidh air-loidhne Cànan Soidhnigidh Bhreatainn (BSL), tadhailibh air làrach-lìn Cuiribh Fios Alba.

Mapa Àiteachan

Great Glen House,

Leachkin Road, Inverness IV3 8NW

Tel: 01463 663439

Stiùiridhean Dràibheadh

Cleachdaibh am foirm gu h-ìosal airson stiùiridhean dràibhidh chun an àite seo (gheibh sibh iad bho google)

Cuiribh fios thugainn

Brath gu Coimiseanairean

Office Closure - our office will be closed for training purposes on Friday 24 November.

The Crofting Commission will be appointing a new panel of Assessors in Spring 2018. If you are part of a crofting community and want to be more involved join us at a crofting roadshow near you to find out more about the role of Assessors and a general update on Commission activities.
TIME: 7:30 - 9pm
DATES/VENUES:

21 November - Busta House Hotel, Brae, Shetland

22 November - Rogart Hall, Rogart

29 November - Falls of Lora Hotel, Connel

30 November - Nevis Centre, Fort William

4 December - Dark Island Hotel, Benbecula

5 December - Caladh Inn Hotel, Stornoway

6 December - Gairloch Village Hall, Gairloch

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus