English

Andy Holt

Coimiseanair Taghte

Clàran Ùidhe:

Tiodhlacan is Aoigheachd: Chan eil

Pàigheadh: Coimiseanair, Coimisean na Croitearachd; Shetland Islands Council

Dreuchdan co-cheangailte eile: Chan eil

Cunnraidhean: Postal delivery Papa Stour (£536 pcm)

Taigh, Fearann is Togalaichean: 1/2 share in flat in Norwich; 1/2 share in 2 flats Torry, Aberdeen; 1/2 share in house in Scalloway, Shetland; Co-partner with wife in North House, Papa Stour.

Co-roinnean is Tèarainteachdan: Chan eil

Ùidhean Neo-ionmhasail: Chan eil

Cosgaisean Taghaidh: Chan eil

Chiad Aithris Dèante: 04/05/17

Atharraichte mu Dheireadh: 

 

 

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2019Site MapSite by Plexus.